preloader

Dotacje Unijne na Badania i Rozwój

Dzięki wypełnieniu formularza będziemy w stanie wybrać dla Państwa najlepiej dopasowane fundusze europejskie spośród dziewięciu programów ogólnokrajowych i szesnastu regionalnych oraz przygotować szczegółowe informacje na ich temat.


Czym są Badania i Rozwój (B+R)?

Badania i Rozwój to działalność twórcza, mająca na celu rozszerzenie zasobów wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia innowacji¹. Wymaga ona interdyscyplinarnego podejścia, łącząc wiedzę z różnych dziedzin nauki i technologii. Różnorodność projektów B+R jest ogromna – od badań podstawowych, przez eksperymentalne prototypowanie, po rozwój zaawansowanych technologii i rozwiązań aplikacyjnych (Frascati Manual, 2015).

Definicja i zakres działalności w obszarze Badań i Rozwoju (B+R) obejmuje szerokie spektrum działań, które mają wspólny cel: rozszerzenie granic wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność B+R, musi ona spełniać pięć podstawowych kryteriów, musi ona być: nowatorska, twórcza,  nieprzewidywalna,  metodyczna, możliwa do przeniesienia lub odtworzenia. Więcej szczegółów na temat definicji znajdziesz w naszym innym artykule.


Czy są dostępne środki na pozyskanie funduszy?

Tak! Unia Europejska w programie na lat 2021-2027 kładzie ogromny nacisk na projekty Badawczo-Rozwojowe. Istnieją programy międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, które dofinansowują prace B+R jak i wdrożenie wyników B+R. Skontaktuj się z nami, by uzyskać aktualny harmonogram projektów dostępnych dla Twojej firmy/organizacji.

 

Kto może pozyskać fundusze?

UE oferuje programy dedykowane działającym lub nowo-powstałym przedsiębiorstwom, instytutom badawczym, a także partnerstwom naukowo-przemysłowym.

 

Jaki jest % dofinansowania projektów B+R?

Dofinansowanie projektów B+R waha się w przedziale między 25%-100%. 
Dokładna wartość głównie zależy od typu beneficjenta (np. organizacja badawcza, mikro/małe przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo), oraz czy wyniki prac będą mogły być przedstawione na konferencjach lub użyte do publikacji.

 

Jak w skrócie wygląda proces uzyskania dofinansowania i realizacji projektów unijnych?

1

Wybór odpowiednich programów do projektów

Weryfikacja jakie programy funduszy europejskich będą najlepsze dla uzyskania dofinansowania

2

Przygotowanie i złożenie wniosku unijnego

Przygotowanie wszystkich dokumentów we wniosku oraz stały kontakt z instytucjami zarządzającymi funduszami UE

3

Podpisanie umowy o dotację unijną

Ewaluacja umowy, oraz rozpoczęcie wypłacania środków.

4

Rozliczanie i zarządzanie projektem

Rozliczanie pozyskanych środków funduszy europejskich

 

Umów się na wstępną konsultację, by dowiedzieć się więcej o aplikacji i uzyskać aktualny harmonogram dostępnych programów B+R w Twoim regionie.