preloader

Fundusze 2021-27

unia2

Czym są fundusze unijne?

Finansowanie projektów z funduszy unijnych to proces, w ramach którego Unia Europejska (UE) udostępnia środki finansowe na wsparcie m.in. inwestycji, szkoleń i badań realizowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tych środków jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego w Unii Europejskiej oraz wyrównywanie różnic gospodarczych i edukacyjnych pomiędzy jej regionami.

Polska jest jednym z największych beneficjentów Unii Europejskiej ze względu na fakt, że  wszystkie regiony Polski, poza Warszawą, mają Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca (PKB per capita) niższy niż średnia tego wskaźnika w Unii Europejskiej.

 

Jaka jest wartość środków unijnych przyznanych Polsce i do kiedy będą one wydatkowane?

Na lata 2021-2027, jako beneficjentowi perspektywy “Funduszy Europejskich”, Polsce przysługuje do dyspozycji około 345 mld PLN (ok. 76 mld euro).

Ze względu na pandemię Covid-19 pierwsze konkursy unijne rozpoczęły się z opóźnieniem w połowie 2023 roku. Wszystkie konkursy zakończą się do 2027 roku i okres realizacji oraz rozliczenia projektów zakończy się w 2029 roku.

Środki te zostały podzielone pomiędzy fundusze oraz programy, w zależności od celów, obszarów działania (ogólnopolskie lub regionalne), oraz różnych sektorów gospodarki m.in.: badania i rozwój, edukacja, infrastrukutra, IT, kultura, ochrona środowiska, rolnictwo, zdrowie oraz wiele innych.

Fundusze unijne oraz programy realizowane w Polsce

 • dla województwa dolnośląskiego (2,3 mld euro)
 • dla województwa kujawsko - pomorskiego (1,8 mld euro)
 • dla województwa lubelskiego (2,4 mld euro)
 • dla województwa lubuskiego (915 mln euro)
 • dla województwa łódzkiego (2,3 mld euro)
 • dla województwa małopolskiego (2,7 mld euro)
 • dla województwa mazowieckiego (2,1 mld euro)
 • dla województwa opolskiego (966 mln euro)
 • dla województwa podkarpackiego (2,26 mld euro)
 • dla województwa podlaskiego (1,3 mld euro)
 • dla województwa pomorskiego (1,67 mld euro)
 • dla województwa śląskiego (5,14 mld euro)
 • dla województwa świętokrzyskiego (1,45 mld euro)
 • dla województwa warmińsko - mazurskiego (1,78 mld euro)
 • dla województwa wielkopolskiego (2,15 mld euro)
 • dla województwa zachodniopomorskiego (1,68 mld euro)

 • Transformacja gospodarki na niskoemisyjną
 • Wspieranie bioróżnorodności ekosystemów
 • Ekologiczny i bezpieczny transport
 • Zwiększanie poziomu opieki zdrowotnej i jej dostępności
 • Ochrona zabytków i wspieranie instytucji związanych z kulturą

 • Zwiększanie możliwości wykorzystywania technologii
 • Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wspomaganie nowoczesnych i zielonych technologii

 • Wspieranie zakładania własnych działalności poprzez przystępne pożyczki
 • Pomoc dla pracodawców i ich pracowników w kluczowych sektorach
 • Rozwój edukacji i jej dostępności
 • Wsparcie dla instytucji zajmujących się integracją migrantów
 • Rozwój możliwości szkolnictwa wyższego w zakresie cyfryzacji i zielonych rozwiązań
 • Szkolenia dla pracowników związanych z ochroną zdrowia

 • Działania na terenie województw: lubelskie, mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy i 9 otaczających ją powiatów), podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)
 • Wspieranie innowacyjnych rozwiązań
 • Większa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Wsparcie rozwoju przemysłu turystycznego w miastach
 • Podniesienie jakości życia
 • Zwiększanie dostępu do transportu, eliminacja wykluczenia komunikacyjnego

 • Rozszerzenie dostępu do ultra-szybkiego internetu
 • Ulepszanie e-usług pozwalające na wykonanie większości spraw przedsiębiorców i obywateli przez sieć
 • Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa
 • Rozwój umiejętności cyfrowych pracowników zaangażowanych w ten sektor (zwłaszcza w kwestii cyberbezpieczeństwa)

 • Wsparcie zgodnej z prawem europejskim polityki migracyjnej i azylowej
 • Bezpieczne zarządzanie granicami UE
 • Zapobieganie radykalizmowi, terroryzmowi i cyberprzestępczości

 • Ulepszanie metod zarządzania pozyskanymi funduszami europejskimi
 • Wspieranie innowacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tworzenie i utrzymywanie odpowiednich warunków pracy dla wdrażania projektów europejskich
 • Wsparcie działań kooperacyjnych
 • Działania wspierające widoczność i dostęp do projektów europejskich w Polsce

 • Pomoc żywnościowa (np. paczki żywnościowe)
 • Działania wspólne dla osób potrzebujących (np. warsztaty, doradztwo)

 • Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa
 • Odbudowa i ochrona zasobów wodnych
 • Wdrażanie innowacji w tej branży
 • Wspieranie międzynarodowej kooperacji w zarządzaniu morzami oraz przyczynianie się do ich czystości

 • Wsparcie międzynarodowej współpracy
 • Integracja europejskich regionów
 • Rozwiązywanie problemów wykraczających poza możliwości pojedynczych państw

Kto może skorzystać ze środków unijnych?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 • Duże przedsiębiorstwa 
 • Nowo powstałe start-upy 
 • Fundusze VC/PE 
 • Akceleratory biznesu
 • Fundacje 
 • Samorządy 
 • Instytucje państwowe
 • Placówki edukacyjne 
 • Szkoły wyższe (uczelnie) 
 • Instytuty badawcze

Jaki jest % dofinansowania ze środków unijnych?

Działanie dofinansowane przez UEWartość Dofinansowania
Projekty inwestycyjne40%-80% inwestycji
Projekty badawczo-rozwojowych (B+R, eng. R&D)40%-80% kosztów
Dotacje dla pomysłów i  start-upowych modeli biznesowych50%-90% kosztów
Kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje80%-100% kosztów
Dofinansowanie rozwoju na międzynarodowe rynkido 50% kosztów
Współfinansowanie przejęć zagranicznych firmdo 50% inwestycji

Od czego zależy dokładna wartość dofinansowania?

Jest wiele czynników wpływających na wartość dofinansowania. Poniżej przedstawiamy najczęstsze:

 • Wielkość przedsiębiorstwa (im mniejsze przedsiębiorstwo tym zwykle wyższe dofinansowanie)
 • Typy kosztów
 • Dodatkowe bonusy (na przykład w ścieżce SMART (Badania i Rozwój) za prezentację wyników swoich badań na konferencjach naukowych oraz publikację prac naukowych uzyskuje się dofinansowanie o 10-15 punktów procentowych wyższe)
 • W części konkursów wartość dofinansowania zależy od regionu w jakim znajduje się firma lub organizacja

Jak w skrócie wygląda proces uzyskania dofinansowania i realizacji projektów unijnych?

1

Wybór odpowiednich programów do projektów

Weryfikacja jakie programy funduszy europejskich będą najlepsze dla uzyskania dofinansowania

2

Przygotowanie i złożenie wniosku unijnego

Przygotowanie wszystkich dokumentów we wniosku oraz stały kontakt z instytucjami zarządzającymi funduszami UE

3

Podpisanie umowy o dotację unijną

Ewaluacja umowy, oraz rozpoczęcie wypłacania środków.

4

Rozliczanie i zarządzanie projektem

Rozliczanie pozyskanych środków funduszy europejskich

 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji oraz aktualny harmonogram projektów dostępnych dla Twojej firmy/organizacji.