preloader

Usługi

Oferujemy pełną pomoc na każdym etapie pozyskania środków unijnych

Od identyfikacji optymalnego konkursu unijnego, przez precyzyjne przygotowanie wniosku o dotację, komunikację z instytucjami przyznającymi dofinansowanie, aż po profesjonalne zarządzanie realizowanym projektem unijnym, Focus Consulting gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług na każdym etapie. Obsługujemy również klientów międzynarodowych, a wszystkie nasze usługi oferowane są także w języku angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym opisem naszych usług poniżej:

 

 

1

Ocena zasadności projektu klienta pod kątem uzyskania dofinansowania

Bazując na rozmowie z klientem na temat projektu, zweryfikujemy jakie konkursy unijne (programy unijne) będą najlepsze dla uzyskania dofinansowania. Najczęściej przedstawiamy kilka propozycji konkursów i omawiamy charakterystykę każdego z nich, by wybrać konkurs najbliższy oczekiwaniom klienta.

2

Pełne sporządzanie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich

Nasze usługi obejmują wszystkie elementy sporządzenia wniosku, m.in. biznes plan wraz z analizą konkurencji, studium wykonalności, czy analizę finansową. Ponadto pomagamy w sporządzaniu dokumentów uzupełniających takich jak umowy współpracy z innymi organizacjami, czy promesy inwestycyjne.

3

Komunikacja z instytucjami przyznającym dofinansowanie

W trakcie rozpatrzenia wniosku instytucje odpowiedzialne za fundusze europejskie mogą publikować zaktualizowane informacje i zadawać dodatkowe pytania na temat pomysłu lub firmy. Oferujemy pełną pomoc w obronie projektu, w przedstawieniu projektu przed Komisją Oceny Projektu (jeśli jest to częścią naboru) oraz w dostarczaniu potrzebnych dokumentów uzupełniających w trakcie rozpatrywania wniosku.

4

Poprawne zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Rekomendujemy optymalne sposoby na zarządzanie i rozliczanie pozyskanych środków funduszy europejskich w zgodzie z wytycznymi projektu oraz oferujemy pomoc z organizowaniem przetargów wymaganych przez instytucje UE.

Usługi dodatkowe

201074014_l_normal_none

Dzięki naszemu doświadczeniu, sieci partnerów i relacji z inwestorami proponujemy również pomoc w pozyskaniu finansowania na wkład własny. Kontaktujemy się z naszymi zaufanymi inwestorami, aniołami biznesu oraz funduszami inwestycyjnymi i pomagamy w efektywnym przedstawieniu pomysłu inwestycyjnego.

Wsparcie w pozyskiwaniu kapitału na wkład własny

focus1

Nasza sieć zaufanych specjalistów z różnych dziedzin naukowych/gospodarczych będzie w stanie przestawić sugestie do projektu, pomóc w zaplanowaniu m.in. prac badawczo-rozwojowych, oraz pomóc w oszacowaniu kosztów i nakładu pracy zespołu projektowego.

Weryfikacja techniczna projektu dzięki sieci ekspertów

Warstwa 20 (1)

Współpracujemy z kancelarią specjalizującą się w obszarze funduszy europejskich, obsługującą firmy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Pomoc prawna

 

 

Do kogo skierowane są nasze usługi?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
  • Duże przedsiębiorstwa 
  • Nowo powstałe start-upy 
  • Fundusze VC/PE 
  • Akceleratory biznesu
  • Fundacje 
  • Samorządy 
  • Placówki edukacyjne 
  • Szkoły wyższe (uczelnie) 
  • Instytuty badawcze