preloader

Dofinansowania Unijne dla funduszy Venture Capital oraz Private Equity

Czym są dofinansowania unijne dla funduszy VC oraz funduszy PE?

Fundusze Unijne najczęściej kojarzą się z programami konkursowymi, do których mogą zgłaszać się bezpośrednio innowacyjne przedsiębiorstwa. Część finansowania unijnego jest jednak przekazywana do PFR Ventures - podmiotu zajmującego się dystrybuowaniem funduszy pomiędzy fundusze Venture Capital (VC) oraz Private Equity (PE), które następnie finansują innowacyjne przedsiębiorstwa.

PFR Ventures, uznawany za wiodącego zarządcę Funduszy Funduszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pełni istotną rolę w kształtowaniu i wzmacnianiu polskiego sektora Venture Capital (VC) oraz Private Equity (PE). Jako inwestor publiczny, PFR Ventures koncentruje swoje działania na inwestowaniu w fundusze VC i PE, które następnie finansują innowacyjne polskie przedsiębiorstwa na różnych etapach ich rozwoju – od początkujących startupów, przez firmy rozwijające działalność badawczo-rozwojową (B+R), aż po te ekspandujące na rynki międzynarodowe.

PFR Ventures wspiera również przedsiębiorczość poprzez współpracę z różnorodnymi inwestorami, w tym z aniołami biznesu, prywatnymi inwestorami i korporacjami, tworząc synergiczne partnerstwa w celu wspólnego inwestowania w fundusze VC i PE. Dzięki częściowemu finansowaniu ze strony programów Unii Europejskiej oraz Funduszu Szwajcarskiego, PFR Ventures zasila polskie przedsiębiorstwa kapitałem niezbędnym do innowacji i rozwoju.

Zarządzając siedmioma funduszami funduszy, PFR Ventures dofinansowania takie fundusze Venture Capital jak bValue , Atmos Ventures, BeyondNetZero, DN Capital oraz fundusze Private Equity - Accession Capital Partners, Avallon MBO, CVI, Eurazeo (Smart City II). Z ponad dekadą doświadczenia, firma ta utrzymuje pozycję lidera w sektorze VC i PE w Polsce. Ich działania nie tylko przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego, ale także wspierają rozwój innowacyjności w kraju, stając się motorem napędowym dla dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw.

PFR Ventures odgrywa kluczową rolę w budowaniu ekosystemu inwestycyjnego w Polsce, łącząc różnorodne źródła kapitału z innowacyjnymi pomysłami i firmami. Dzięki temu, polskie przedsiębiorstwa mają dostęp do niezbędnych środków finansowych, które umożliwiają realizację ambitnych projektów i przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

(źródło - https://pfrventures.pl/zrodla-finansowania.html)

 

 

Aktualne informacje odnośnie edycji

Zarządzający funduszami będą mogli aplikować do nowych edycji programów PFR Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i CVC już od 12 lutego 2024. Do końca roku planowanych jest 5 serii naborów.

Nowe środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki (FENG) pozwolą na zasilenie około 40 funduszy venture capital, w których wkład publiczny wyniesie 2 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Nowy kapitał będzie stymulować różnego typu inwestycje w start-upy, pozwalające na zaspokojenie różnorodnych potrzeb innowacyjnych spółek: od finansowania prototypów po kapitał na ekspansję międzynarodową. 

 

 

Wybrane programy dla VC:

 

1. PFR Green Hub FoF

PFR Green Hub FoF to program dla funduszy, które chcą inwestować w spółki z obszarów: ekologii, odnawialnych źródeł energii i czystych technologii. Fundusz funduszy jest elementem parasolowego projektu PFR GreenHub.

Profil funduszu: ekologia, OZE, climate-tech 

Środki do dyspozycji: 200 mln PLN

Wejścia kapitałowe: do 80 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 50%

Proces inwestycyjny: ciągły nabór ofert

Dostępność naboru: program aktywny (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)


 

2. PFR Starter

Dedykowany dla zespołów zarządzających, które chcą wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa na najwcześniejszym etapie rozwoju.

Profil funduszu: inkubacja, start

Środki do dyspozycji: 435 mln PLN

Wejścia kapitałowe: do 4 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 20%

Proces inwestycyjny: cykliczne nabory 

Dostępność naboru: kolejny nabór rusza 12 lutego 2024 roku (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji) 


 

3. PFR Biznest

PFR Biznest to program, którego celem jest rozbudzenie działalności aniołów biznesu w Polsce i zachęcenie ich do inwestowania w młode, innowacyjne spółki.

Profil funduszu: seed, start-up

Środki do dyspozycji: 126 mln PLN

Wejścia kapitałowe: do 4 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 50% 

Proces inwestycyjny: cykliczne nabory

Dostępność naboru: kolejny nabór rusza 12 lutego 2024 roku (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)


 

4. PFR Otwarte Innowacje

Program dedykowany dla zespołów chętnych do zarządzania funduszami VC, które będą inwestować w spółki z sektora MŚP pracujące nad projektami badawczo-rozwojowymi.

Profil funduszu: early stage, wzrost

Środki do dyspozycji: 266 mln PLN

Wejścia kapitałowe: od 5 do 60 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 40% 

Proces inwestycyjny: cykliczne nabory

Dostępność naboru: kolejny nabór rusza 12 lutego 2024 roku (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)

 

5. PFR KOFFI

PFR KOFFI skierowany jest do funduszy Venture Capital, których strategia koncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki, znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju lub ekspansji.

Profil funduszu: wzrost i ekspansja

Środki do dyspozycji: 298 mln PLN

Wejścia kapitałowe: do 60 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 50% 

Proces inwestycyjny: ciągły nabór

Dostępność naboru: kolejny nabór rusza 12 lutego 2024 roku (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)

 

6. PFR NCBR CVC

Program dedykowany dla zespołów chętnych do zarządzania funduszami VC, które będą inwestować w spółki z sektora MŚP pracujące nad projektami badawczo-rozwojowymi.

Profil funduszu: early stage, wzrost

Środki do dyspozycji: 266 mln PLN

Wejścia kapitałowe: od 5 do 60 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 40% 

Proces inwestycyjny: cykliczne nabory

Dostępność naboru: kolejny nabór rusza 12 lutego 2024 roku (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)

 

Program dla Funduszy Private Equity:

 

1. PFR Private Equity

PFR Ventures oferuje także jeden program dla funduszy Private Equity.

Profil funduszu: buyout, growth, mezzanine, private credit

Środki do dyspozycji: 1,6 mld PLN

Wejścia kapitałowe: od 20 do ponad 100 mln PLN

Wkład prywatny: tak, min. 75% 

Proces inwestycyjny: ciągły nabór ofert

Dostępność naboru: Program aktywny (skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej o aplikacji)

 

Jak można uzyskać finansowanie jako fundusz?

Obecnie otwarte są dwa programy inwestycyjne - PFR Green Hub FoF dla funduszy VC oraz PFR Private Equity dla funduszy PE. 12 lutego 2024 roku zostaną otwarte kolejne edycje programów PFR Starter, PFR Biznest oraz PFR Otwarte Innowacje.

Proces składania wniosku w celu wzięcia udziału w naborze wymaga specjalistycznej wiedzy odnośnie m.in. wymogów formalnych, kryteriów oceny. Wcześniejsze doświadczenie w pisaniu projektów oraz znajomość branży pozwoli na zmaksymalizowanie szans na pozytywny wynik zgłoszenia w naborze.

W ramach procesu aplikacji przeprowadzane będą: 

  • ocena formalna - weryfikowane będą “Kryteria Dostępu”, związane z koniecznością spełnieniem podstawowych warunków niezbędnych do pozytywnego ocenienia aplikacji o dofinansowanie. Na przykład spełnianie przez dwóch członków personelu kluczowego wymogu zaangażowania na poziomie minimum 80% zawodowego czasu pracy w funduszu czy przedstawienie weryfikowalnej historii dokonanych inwestycji kapitałowych.
  • ocena merytoryczna - analizowane będą kryteria jakościowe związane ze szczegółowymi aspektami planowanych działań. Na przykład: doświadczenie zespołu, strategia rynkowa, proponowana wysokość opłaty za zarządzanie, ESG czy dystrybucja zwrotów z portfela.
  • pogłębiona analiza ekonomiczno-prawna oraz compliance (badanie due-dilligence) - analiza ma na celu weryfikację wszelkich, mających wpływ na ocenę, informacji. Może ona obejmować w szczególności weryfikację przedstawionego doświadczenia i reputacji zespołu czy potwierdzenie zdolności prawnych i finansowych danego funduszu.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz profesjonalnego wsparcia w całym procesie.


 

Dlaczego naszym zdaniem fundusze nie są przekazywane bezpośrednio startupom?

Istnieją programy pozwalające startupom uzyskać bezpośrednie finansowanie (część z nich opisaliśmy w tym artykule), jednak jest kilka powodów dlaczego naszym zdaniem część  funduszy przekazywane są w sposób pośredni.

  • Specjalizacja i Doświadczenie: Fundusze VC posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie identyfikowania, oceny i zarządzania inwestycjami w start-upy i inne innowacyjne firmy.
  • Wsparcie i Rozwój Ekosystemu Startupów: PFR Ventures ma na celu nie tylko generowanie zysków, ale także wsparcie i rozwój ekosystemu startupów i innowacji w Polsce. Przez finansowanie funduszy VC, PFR Ventures pomaga nie tylko w rozwoju start-upów, ale zwiększenia doświadczenia funduszy VC i PE w Polsce.
  • Efektywność Zarządzania: Zarządzanie bezpośrednimi inwestycjami wymaga znacznego nakładu czasu i zasobów. Inwestowanie poprzez fundusze VC umożliwia PFR Ventures efektywne zarządzanie kapitałem poprzez wykorzystanie zewnętrznych zespołów zarządzających działających na rynku komercyjnym
  • Strategia Długoterminowa rozwoju rynku funduszy VC: Model inwestowania przez fundusze VC jest często bardziej zgodny z długoterminowymi celami PFR Ventures, takimi jak wspieranie środowiska biznesowego, technologii i przedsiębiorczości w Polsce.

Podejście to umożliwia PFR Ventures efektywne wykorzystanie swoich zasobów, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju środowiska funduszy VC i PE oraz  innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.